Systemy automatycznego orientowania i podawania


Urządzenia magazynujące, orientujące i dostarczające części montażowe są ważnymi składnikami nowoczesnych stanowisk montażowych oraz nowoczesnych obrabiarek. Podajniki wibracyjne charakteryzują się prostą konstrukcją, małym zapotrzebowaniem mocy, pewnością działania, możliwością bezstopniowej regulacji oraz dużą łatwością przemieszczania i orientacji przedmiotów nawet o złożonych kształtach. Podstawowym parametrem charakteryzującym pracę podajnika jest jego wydajność efektywna.

Do misek zasypowych podajników wibracyjnych przedmioty są zasypywane bezładnie, gdzie są przemieszczane i orientowane. Każdy podajnik wibracyjny jest wyposażony w sterownik który kontroluje amplitudę drgań a w bardziej rozbudowanych układach również częstotliwość pracy i wydajność w zależności od obciążenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą podajników wibracyjnych.